Tags עורך דין הלנת שכר

Tag: עורך דין הלנת שכר

הלנת שכר – חוק הלנת שכר

הלנת שכר חייגו: 050-4988998 עיכוב שכרו של העובד או חלקיות משכורתו נחשבת הלנת שכר. עובד אשר הלינו את שכרו זכאי לדרוש את השכר שלא קיבל ועוד...