Tags דיני עבודה

Tag: דיני עבודה

עורך דין דיני עבודה

עורך דין - זכויות עובדים 050-4988998 עורך דין דיני עבודה : כל עובד מעוגן ע"פ חוקי העבודה, בין החוקים קיימים שני דינים שבהם תביעות רבות...

הלנת שכר – חוק הלנת שכר

הלנת שכר חייגו: 050-4988998 עיכוב שכרו של העובד או חלקיות משכורתו נחשבת הלנת שכר. עובד אשר הלינו את שכרו זכאי לדרוש את השכר שלא קיבל ועוד...