הלנת שכר – חוק הלנת שכר

הלנת שכר – חוק הלנת שכר

882
0
SHARE

הלנת שכר חייגו: 050-4988998

עיכוב שכרו של העובד או חלקיות משכורתו נחשבת הלנת שכר.
עובד אשר הלינו את שכרו זכאי לדרוש את השכר שלא קיבל ועוד פיצויים על העיכוב בהתאם לקבוע בחוק.
לעיכוב משכורת עובד, הלנת שכר קיימת השלכה על קיומו של העובד וקיום התלויים בו, על כך מדובר בעבירה חמורה, מכיוון שכאשר העוד ציפה להכניס סכום מסוים מהכנסתו על עבודתו וסכום זה אינו מתקבל.
הוא לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו שהתחייב עליהם בהתאם להכנסתו החודשית.

מה אומר חוק הלנת שכר:

החוק קבע כי על המעסיק להוציא שכר לעובד ב 1 לחודש ולא יותר מאוחר מ – 10 לחודש עבור העבודה שעבד בחודש הקודם, כל איחור בתשלום מעבר ל- 10 לחודש הינו הלנת שכר לעובד. על כך העובד זכאי לתבוע על פי חוק הלנת שכר.
הלנת שכר נחשבת גם על עיכוב בתשלום דמי הבראה ודמי מחלה וכדומה.

תביעת הלנת שכר ניתן להגיש בבית דין לעבודה, על התובע לפרט את סכום השכר שעוכב או לא שולם ולהוסיף את הפיצויים להלנת שכר לפי חוק הלנת שכר.
לתביעת הלנת שכר קיים תוקף – שנה מהיום שהשכר לא שולם, עובד שמשכורתו עוכבה, עליו לתבוע את הפיצויים תוך 60 יום לבית הדין לעבודה.
אם עוכבה משכורתכם רצוי לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין שיגיש את תביעתכם להלנת שכר בזמן ולא להגיע להתיישנות.

ביטול פיצויי הלנת שכר ע"י בית המשפט:

אם הוכח שהשכר לא שולם בטעות ולא במזיד, אם יוכח שלמעסיק לא הייתה שליטה על הלנת שכר העובד, בית המשפט יכול להחליט אם לבטל או להפחית בסכום הפיצויים בעבור הלנת שכר עובד.

אם ישנם חילוקי דעות על גובה החוב, הוא נתון להחלטת בית המשפט ואת שאר הסכום הידוע שילם המעסיק בזמן,
יהיה על המעסיק להוכיח מדוע לא שולם הסכום בזמן.

חישוב פיצויי לפי חוק הלנת שכר:

אם המעסיק מאחר בשבוע הוא ישלם לעובד 5% מהשכר שהלין לעובד.
אם המעסיק מאחר יותר משבוע ישלם 10% מהשכר שהלין לעובד.
לחישוב נוסיף הפרשי הצמדה על כל תקופת הלנת שכר העובד.

לסיכום – אם הלינו את שכרך רצוי לפנות לעורך דין המתמחה בדיני עבודה ובהלנת שכר בהקדם בכדי שיגיש תביעת הלנת שכר בזמן ולא יעבור את חוק ההתיישנות.
בהצלחה בתביעת.

LEAVE A REPLY